skip to Main Content

Nyheter

Avstämningsdag avseende kvittningsemission fastställd till 25 januari 2019

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) offentliggör härmed avstämningsdag avseende den kvittningsemission som styrelsen fick mandat att verkställa i samband med obligationsvillkorsförändringarna som godkändes den 28 juni 2018.

Bolaget har idag två stycken noterade företagsobligationer med ISIN SE0006887782 och ISIN SE0008014088. I enlighet med obligationsvillkorsförändringarna som godkändes den 28 juni 2018 ska cirka 30 procent av obligationsvolymen konverteras till stamaktier i Preservia Hyresfastigheter AB, motsvarande cirka 75 procent av bolaget. Återstående utestående belopp i obligationerna uppgår efter kvittningsemissionen till 160 MSEK.

Bolaget kan idag meddela att avstämningsdagen, för att som obligationsinnehavare vara teckningsberättigad i kvittningsemissionen, är fastställd till den 25 januari 2019.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se 

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2019 kl. 17.30 CET.

20 september, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
29 augusti, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
6 augusti, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
19 juli, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
12 juli, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
8 juli, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
28 juni, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
26 juni, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
9
>>
Back To Top