skip to Main Content

Nyheter

Avstämningsdag och leveransinformation rörande stamaktier serie B i Preseriva Hyresfastigheter AB

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) har idag offentliggjort utfallet av nyemissionen av stamaktier serie B som innebär att 14 683 141 nya aktier emitterats. Innehavarna som är berättigade till dessa aktier är de obligationsinnehavare av obligationslån med ISIN: SE0006887782 eller ISIN: SE0008014088 på avstämningsdagen den 6 september 2019. Ett par dagar efter avstämningsdagen kommer aktierna levereras till innehavarna.

Bolaget har den 22 januari 2019 meddelat att avstämningsdagen för att vara teckningsberättigad i nyemissionen var bestämd till den 25 januari 2019. Detta datum har behövts flyttas fram till den 6 september 2019, av leveranstekniska skäl. Leveransen av aktier sker genom Eminova Fondkommissions försorg i samarbete med Euroclear Sweden, Sveriges värdepapperscentral.

Bolaget har ansökt om notering av stamaktien serie B vid NGM Nordic MTF. Bolaget kommer meddela marknaden utfallet av den ansökan så snart besked erhållits.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se 

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl.17.35 CET.

3 juli, 2020
Preservia Hyresfastigheter
30 juni, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
17 juni, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
25 februari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
13 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
11
>>
Back To Top