skip to Main Content

Nyheter

Avstämningsdag och leveransinformation rörande stamaktier serie B i Preseriva Hyresfastigheter AB

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) har idag offentliggjort utfallet av nyemissionen av stamaktier serie B som innebär att 14 683 141 nya aktier emitterats. Innehavarna som är berättigade till dessa aktier är de obligationsinnehavare av obligationslån med ISIN: SE0006887782 eller ISIN: SE0008014088 på avstämningsdagen den 6 september 2019. Ett par dagar efter avstämningsdagen kommer aktierna levereras till innehavarna.

Bolaget har den 22 januari 2019 meddelat att avstämningsdagen för att vara teckningsberättigad i nyemissionen var bestämd till den 25 januari 2019. Detta datum har behövts flyttas fram till den 6 september 2019, av leveranstekniska skäl. Leveransen av aktier sker genom Eminova Fondkommissions försorg i samarbete med Euroclear Sweden, Sveriges värdepapperscentral.

Bolaget har ansökt om notering av stamaktien serie B vid NGM Nordic MTF. Bolaget kommer meddela marknaden utfallet av den ansökan så snart besked erhållits.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se 

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl.17.35 CET.

8 oktober, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
27 september, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
20 september, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
29 augusti, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
6 augusti, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
19 juli, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
12 juli, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
8 juli, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
10
>>
Back To Top