skip to Main Content

Nyheter

Offentliggörande av utfall av nyemission av stamaktier serie B i Preservia Hyresfastigheter AB

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) offentliggjorde den 19 juli 2019, ett av Finansinspektionen godkänt och registrerat prospekt. Prospektet hade upprättats med anledning av det mandat som bolaget erhöll den 28 juni 2018 från obligationsinnehavarna avseende ett antal villkorsförändringar rörande Preservia Hyresfastighters obligationslån med ISIN: SE0006887782 och ISIN: SE0008014088. Villkorsförändringarna innebar bland annat att cirka 30 procent av det ursprungliga nominella obligationslånet ska konverteras till stamaktier serie B i Preservia Hyresfastigheter AB (publ). Konverteringen sker genom en kvittningsemission och obligationsinnehavarna kommer efter genomförd kvittningsemission äga ca 75 procent av aktierna och inneha ca 23 procent av rösterna.

Bolaget kan nu meddela att kvittningsemissionen är fulltecknad samt registrerad hos Bolagsverket. I enlighet med prospektet emitterar bolaget 14 683 141 stamaktier av serie B till kursen 5 kronor per styck, vilket medför att 73 415 705 kronor konverteras från bolagets långfristiga skulder till eget kapital. Emissionslikvid kommer inte att tillföras bolaget.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se 

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 17.30 CET.

3 juli, 2020
Preservia Hyresfastigheter
30 juni, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
17 juni, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
25 februari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
13 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
11
>>
Back To Top