skip to Main Content

Nyheter

Preservia förvärvar mark i Bålsta

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) har genom bolagsaffär förvärvat en fastighet i centrala Bålsta om cirka 3000 kvadratmeter markareal, som omfattas av en detaljplaneändring för framtida bostäder. Detaljplanen beräknas antas omkring årsskiftet 2020/2021 och med tidigast byggstart under 2021. Förvärvet har skett tillsammans med samarbetspartners där Preservia äger 25 procent av aktierna i projektbolaget.

"Vi ser fram emot att fortsätta bidra till bostadsutvecklingen i Bålsta och förvärvet är ett viktigt steg i att stärka bolaget med byggrätter i tidiga faser. Bålsta ligger strategiskt bra med närhet till Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås, säger Topias Riuttamäki, VD, Preservia Hyresfastigheter AB."

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020 kl. 13.00 CET.

1 december, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
29 oktober, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
29 oktober, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 september, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
30 september, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
31 augusti, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
3 juli, 2020
Preservia Hyresfastigheter
30 juni, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
17 juni, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
11
>>
Back To Top