skip to Main Content

Nyheter

Preservia Holding AB's (publ) preferensaktier har godkänts för notering på Nordic SME

Preservia Holding AB (publ) har godkänts för noteraing av bolagets preferensaktier på Nordic SME vid Nordic Growth Market. Beräknad första dag för handel är den 12 mars 2020. Preservia Holding AB's (publ) preferensaktier kommer att handlas under kortnamnet "PHOL PREF".

Preferensaktierna och dess notering är resultatet av den villkorsförändring i obligationen som skedde för att åtgärda det egna kapitalet i Preserviakoncernen. Åtgärdsplanen, som godkändes av fordringshavarmötet den 26 juni 2019, sammanfattas med att Preservia Hyresfastigheter AB's två obligationslån behövde konverteras till preferensaktier i ett nytt moderbolag till Preserviakoncernen, Preservia Holding AB (publ). Preservia Holding AB (publ) har genomfört en kvittning av de tidigare obligationsinnehavarnas fordran till de aktuella preferensaktierna. Preferensaktierna har företrädesrätt framför stamaktierna till utdelningsbara medel uppgående till 152 574 674 kronor. Ovanstående har skett i syfte att säkerställa en långsiktig överlevnad för Preserviakoncernen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Holding AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2020 kl.14.00 CET.

1 december, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
29 oktober, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
29 oktober, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 september, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
30 september, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
31 augusti, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
3 juli, 2020
Preservia Hyresfastigheter
30 juni, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
17 juni, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
11
>>
Back To Top