skip to Main Content

Nyheter

Preservia Hyresfastigheter AB offentliggör prospekt

Den 28 juni 2018 godkände obligationsinnehavarna ett antal villkorsändringar inom Preservia Hyresfastigheters obligationslån med ISIN: SE0006887782 och ISIN: SE0008014088. Villkorsförändringarna innebar bland annat att cirka 30 procent av det ursprungliga nominella obligationslånet ska konverteras till stamaktier serie B i Preservia Hyresfastigheter AB (publ). Konverteringen sker genom en kvittningsemission och obligationsinnehavarna kommer efter genomförd kvittningsemission äga ca 75 procent av aktierna och inneha ca 23 procent av rösterna.

Med anledning av det mandatet har bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Intertrust (Sweden) AB är agent för obligationsinnehavarna och agenten kommer teckna sig i erbjudandet för obligationsinnehavarnas räkning. Prospekt kan erhållas från Preservia Hyresfastigheter och hålls även tillgängligt på bolagets webbplats (www.preservia.se).

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 10.00 CET.

8 oktober, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
27 september, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
20 september, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
29 augusti, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
6 augusti, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
19 juli, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
12 juli, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
8 juli, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
10
>>
Back To Top