skip to Main Content

Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Preservia Fastigheter AB (publ), org.nr 559038-5323. Preservia Hyresfastigheter AB (publ) registrerades 23 januari 2015. Bolagets verksamhet är att bedriva investering i och utveckling av mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Handelsinformation

Preservia Hyresfastigheter AB har givit ut en obligation som handlas på NGM Miscellaneous Investment Products och en preferensaktie som handlas på NGM Nordic MTF. 

Sedan 24 september 2018 har Preservia Hyresfastigheter AB tagit över Preservia AB's obligation med ISIN SE0008014088 som handlas på NGM NDX.

Obligation 1

ISIN kod: SE0006887782
Handelsbeteckning: PREH

Obligation 2

ISIN kod: SE0008014088
Handelsbeteckning: PREH2

Preferensaktien

ISIN kod: SE0009973365
Handelsbeteckning: PHYR PREF

Back To Top