skip to Main Content

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 6 augusti 2019

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 6 augusti 2019 kl. 10:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma


Tidigare bolagsstämmor

Back To Top