skip to Main Content

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 27 september 2019

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB, kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 september 2019 kl. 10.00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma


Tidigare bolagsstämmor

Back To Top