skip to Main Content

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 30 januari 2020

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter, kallades härmed till extra bolagsstämma den 30 januari 2020 klockan 09.30 i Hellström Advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma


Tidigare bolagsstämmor

Back To Top